Nyt medlemskab eller fornyelse

Send


Et personligt medlemskab koster 100 kr. om året og gælder kalenderåret. Det er hurtigt tjent hjem, da billetprisen for ikke-medlemmer altid er kr. 25,00 højere end for medlemmer.

Du kan blive medlem eller forny dit medlemskab på to måder.

1) Ved at indbetale til Foreningens bankkonto i Danske Bank, om er vist i rubrikken til højre. Kvitteringen fra banken er dit medlemsbevis for hele året.

Vigtigt: Husk at skrive din e-mail adresse i rubrikken “meddelelse til modtager”.

2) Ved alle arrangementer er det muligt at foretage indmeldelse og betale kontingent, ligesom det er muligt at forny medlemskabet ved at betale kontingent for kalenderåret.